WWW.STUDENT.UGAL.RO

Acoperirea cu semnal WiFi este ilustrată pentru fiecare corp/etaj/spațiu în parte în imaginile din paginile din această secțiune. Spațiile care nu sunt menționate în această listă nu beneficiază de acoperire WiFi sau semnalul existent nu este utilizabil; se lucrează însă la instalarea sistemelor necesare furnizării de conectivitate WiFi în toate spațiile Universității.

Sunt cuprinse în listă doar rețele WiFi care sunt cu administrare centralizată și anume:

  • UGAL_GUEST - rețea WiFi pentru instalarea certificatelor necesare cu acces doar în rețeaua Universității (domeniul ugal.ro)
  • UGAL - rețea WiFi destinată personalului instituției (didactic și nedidactic)
  • EDUROAM - rețea WiFi destinată studenților și vizitatorilor din instituțiile afiliate la sistemul EduRoam

Graficele au fost realizate cu ajutorul desenelor realizate de dl. ing. Chiriță Constantin din cadrul Serviciului Tehnic.