WWW.STUDENT.UGAL.RO

Există costuri legate utilizarea sistemului de poștă electronică?

Nu există costuri legate de sistemul de poștă electronică în sine, însă dacă accesați site-uri sau servere din Internet via o conexiune mobilă GSM (telefon, tabletă, etc.) este posibil să apară costuri de conectare la Internet, care nu au legătură cu sistemul de poștă electronică.

Politica Microsoft este de a bloca toate conturile care sunt inactive pentru a preveni risipa resurselor în momentul în care acestea nu sunt folosite. Trebuie să fie efecutată cel puțin o conectare la sistemul de poștă electronică în decurs de 12 luni (atenție, NU la rețeaua WiFi) pentru a preveni blocarea automată a contului.


Limite ale sistemului de poștă electronică Office 365 (Outlook)


Limita Descriere Valoare
Dimensiunea mesajului Dimensiunea totală a unui mesaj. Aceasta include antetul mesajului, corpul mesajului și eventualele fișiere atașate. Trebuie avut în vedere că transmiterea unui fișier atașat se va face cu codarea Base64 a fișierului ceea ce conduce la o creștere cu cca. 30% a dimensiunii fișierului atașat. Acest aspect este dat de standardul de funcționare a sistemelor de poștă electronică. 25 MB
Durata de păstrare a mesajelor șterse Numărul maxim de zile în care un mesaj șters aflat în folderul Deleted Items va fi păstrat, perioadă după care mesajele vechi vor fi automat șterse. 30 zile
Durata de păstrare a mesajelor șterse până la ștergerea definitivă Numărul maxim de zile în care un mesaj șters din folderul Deleted Items va fi păstrat, perioadă după care mesajele vechi vor fi șterse definitiv (nu se vor mai putea recupera). 14 zile
Durata de păstrare a mesajelor în folderul Junk E-mail Numărul maxim de zile în care un mesaj în folderul Junk E-mail va fi păstrat, perioadă după care mesajele vechi vor fi șterse automat. 30 zile
Numărul de destinatari Numărul maxim de destinatari pe care îl poate avea un mesaj, trecuți în câmpurile To:, Cc: și Bcc:. 500 destinatari
Rata de trimitere a mesajelor Numărul maxim de mesaje care pot fi trimise de un cont în decurs de 1 minut. 30 mesaje/minut
Numărul maxim de destinatari total Numărul maxim de destinatari pentru mesajele trimise dintr-un singur cont într-o perioadă de 24 de ore. După ce această limită este atinsă contul respectiv nu va mai putea trimite mesaje până în momentul în care numărul de destinatari va scădea sub limita permisă într-un interval de 24 de ore.
Pentru mai multe detalii puteți consulta Bulk E-Mail and Daily Recipient Rate Limits
1500 destinatari/24h