WWW.STUDENT.UGAL.RO

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați pune la dispoziția studenților servicii de conectare WiFi (radio, fără fir) în majoritatea spațiilor instituției cât și în spațiile deschise din interiorul campusurilor Universității. Spațiile în care este oferit accesul la rețelele WiFi pot fi descoperite în pagina cu acoperirea WiFI.

Sistemele WiFi sunt organizate într-o structură cu management centralizat oferind astfel aceeași parametri de conectare oriunde există acoperire cu semnal WiFi.

Umătoarele standarde sunt acceptate pentru conectarea la rețelele fără fir:

  • 802.11 g/n   în gama de 2.4GHz - în toate zonele de acoperire
  • 802.11 a/n   în gama de 5GHz - în unele zone

Autentificarea la rețelele fără fir se realizează conform standardului 802.1x. Pentru detalii de conectare specifice sistemului de operare folosit există informații detaliate ce pot fi consultate alegând pagina specifică din meniul din partea stânga din această pagină.

Rețelele WiFi disponibile sunt următoarele:

  • UGAL_GUEST:   rețea deschisă, fără autentificare sau criptare a comunicației; accesul folosind această rețea este restricționat la serviciile informatice existente în Universitate și NU există acces Internet. Scopul acestei rețele este de a avea acces la informațiile necesare configurării conexiunii WiFi din dispozitive și de a putea descărca certificatele necesare sau software-ul pentru autoconfigurarea sistemelor.

  • EduRoam:   rețea cu autentificare 802.1x și criptare a comunicației; aceasta este rețeaua WiFi destinată studenților și oferă acces Internet. După cum sugerează și numele rețelei, aceasta este compatibilă cu sistemul www.eduroam.org

  • UGAL:   rețea cu autentificare 802.1x și criptare a comunicației rezervată cadrelor didactice și personalului instituției. Studenții NU au acces la această rețea.

Rețeaua WiFi EduRoam NU oferă acces în rețeaua privată a Universității, doar acces Internet. Excepție face însă rețeaua dedicată laboratoarelor studențești din cadrul Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației, la care este permis accesul, pentru a oferi studenților posibilitatea de a accesa resursele informatice ale departamentului via WiFi.
Dacă există necesitatea accesării unor alte resurse interne din rețeaua Universității luați legătura cu cadrele didactice care gestionează disciplina la care este necesar acest acces pentru mai multe detalii.