WWW.STUDENT.UGAL.RO

Oricine beneficiază de un cont în domeniul student.ugal.ro are obligația de a respecta următoarele reguli de utilizare a rețelei și a resurselor informatice, fapt confirmat în momentul creării contului.

În cazul în care sunt utilizate coordonatele de conectare pentru autentificare într-o rețea compatibilă EduRoam sunt aplicabile suplimentar și regulamentele instituției respective la a cărei rețea se realizează conectarea cât și legile naționale și internaționale aplicabile în țara în care se află instituția. Este obligația utilizatorilor sistemului student.ugal.ro să se intereseze despre și să ia la cunoștință toate aspectele legale legate de conectarea la rețeaua unei instituțiii partenere în sistemul EduRoam.

Toți utilizatorii care nu vor respecta regulamentele de funcționare și codul de conduită își vor pierde accesul la sistemul Office 365 și vor suporta toate consecințele instiuționale și legale care decurg din încălcarea acestor regulamente, conform legilor și reglementărilor în vigoare.